EDIFICACIÓ / URBANISME:

PROJECTES TÈCNICS

DIRECCIÓ D’OBRES

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRES

ESTUDIS DE SEGURETAT I SALUT

PLANS DE SEGURETAT I SALUT

COORDINACIONS DE SEGURETAT I SALUT

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS

PROJECT MANAGEMENT / CONSTRUCTION MANAGEMENT

 

REFORMA / REHABILITACIÓ:

PROJECTES TÈCNICS

INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS I ELEVADORS VERTICALS

RESTAURACIÓ DE FAÇANES

MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS

REFORMA INTERIOR D’HABITATGES I OFICINES

ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DELS EDIFICIS

INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES

PERÍCIA:

PERITATGES DE PART, JUDICIALS I D’OFICI

INFORMES, DICTÀMENS I CERTIFICATS

 

ACTIVITATS:

COMPATIBILITAT URBANÍSTICA

DECLARACIÓ RESPONSABLE + CERTIFICAT TÈCNIC

COMUNICACIONS/LLICÈNCIES D’ACTIVITATS

 

HABITATGE:

TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES

VALORACIONS IMMOBILIÀRIES

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

INFORME PER A LA TRANSMISSIÓ D'HABITATGE USAT

CÈDULA D'HABITABILITAT

INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS - I.T.E.

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA